Products & Services

อาหารไก่ไข่

ฝ่ายขายอาหารไก่ไข่** สนใจสั่งซื้อสินค้า Scan QR Code หรือโทร. 053-442884-5 , 053-441324 ต่อ 101-102 วันทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ **

R.P.M. GROUP

ร.พ.ม. 402 (50กก.)

หมายเลขทะเบียนอาหารสัตว์เลขที่ 01 02 51 0712

- โปรตีน ไม่น้อยกว่า 15%

- กาก ไม่มากกว่า 6%

- ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3 %

- ความชื้น ไม่มากกว่า 13 %

- สำหรับไก่พันธ์ุฯ หรือไก่ไข่ อายุ 7-17 สัปดาห์

R.P.M. GROUP

ร.พ.ม. 403 (50กก.)

หมายเลขทะเบียนอาหารสัตว์เลขที่ 01 02 51 0713

- โปรตีน ไม่น้อยกว่า 16%

- กาก ไม่มากกว่า 8%

- ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3 %

- ความชื้น ไม่มากกว่า 13 %

- สำหรับไก่พันธ์ุฯ หรือไก่ไข่ อายุ 18 สัปดาห์ถึงเริ่มไข่

R.P.M. GROUP

ร.พ.ม. 404 (50กก.)

หมายเลขทะเบียนอาหารสัตว์เลขที่ 01 02 51 0714

- โปรตีน ไม่น้อยกว่า 16%

- กาก ไม่มากกว่า 6%

- ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3 %

- ความชื้น ไม่มากกว่า 13 %

- สำหรับไก่พันธ์ุฯ หรือไก่ไข่ อายุ 22-42 สัปดาห์

R.P.M. GROUP

ร.พ.ม. 405 (50กก.)

หมายเลขทะเบียนอาหารสัตว์เลขที่ 01 02 51 0715

- โปรตีน ไม่น้อยกว่า 16%

- กาก ไม่มากกว่า 6%

- ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3 %

- ความชื้น ไม่มากกว่า 13 %

- สำหรับไก่พันธ์ฯหรือไก่ไข่ อายุ 43-76 สัปดาห์

Products & Services

กว่าจะเป็น ร.พ.ม.กว่าจะเป็น ร.พ.ม.

วัตถุดิบ

- การคัดสรรวัตถุดิบ : "คุณภาพ"ต้องมาก่อน วัตถุดิบที่เรานำมาใช้ในกระบวนการผลิตต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทฯก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารที่ผลิตออกมามีคุณค่าทางโภชณาการที่ครบถ้วน

ขยายรูป

ขยายรูป

ขยายรูป

ขยายรูป
กว่าจะเป็น ร.พ.ม.

การผลิต

- กระบวนการผลิต : เรามีเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแบบครบวงจร และมีการเก็บตัวอย่างในการผลิตทุกครั้งที่ทำการผลิต แล้วนำมาตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการว่าตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดก่อนส่งถึงมือลูกค้า

ขยายรูป

ขยายรูป

ขยายรูป

ขยายรูป
กว่าจะเป็น ร.พ.ม.

เอกสารรับรอง GMP & HACCP