Products & Services

พันธุ์สัตว์

R.P.M. Farm

History


     R.P.M. Farm ใส่ใจและให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของไข่ทุกฟอง ตั้งแต่การเลี้ยงไก่กระทั่งไข่ทุกฟองถึงมือผู้บริโภค เราใส่ใจตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ไก่ที่ดี เราปรังปรุง และพัฒนาวิธีการเลี้ยงไก่มาตลอด 20 ปี เราได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ว่า เป็นฟาร์มที่มีการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ เราตั้งใจคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพดีจากเกษตรกรคนไทย เพื่อนำมาใช้เป็นอาหารสำหรับไก่ มีการเลือกใช้สมุนไพรแทนยาปฎิชีวนะ R.P.M. Farm เป็นฟาร์มไก่ไข่ฟาร์มเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ “การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา” ซึ่งทั้งหมดที่เราทำ เพื่อให้ไข่ทุกฟองที่ออกจากฟาร์มมีคุณภาพ สด ใหม่ ไข่ขาวเนื้อแน่น อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมาย ทั้งโปรตีน ไขมันชนิดดี วิตามิน และแร่ธาตุ ไข่ของ R.P.M. Farm จึงเป็น superfood ที่เหมาะกับทุกคน ผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้ถึงคุณภาพที่ดีต่อกาย และใจ

R.P.M. Farm

ด้านสิ่งแวดล้อม


      R.P.M. Farm มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เรามีนโยบายประหยัดพลังงาน โดยการนำมูลไก่มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้ในฟาร์ม เป็นการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนในสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจก

R.P.M. Farm

รางวัลที่ได้รับ


ขยายรูป

ขยายรูปR.P.M. Farm

ฟาร์มของเรา

ขยายรูป

ขยายรูป

ขยายรูป

ขยายรูป

ขยายรูป

ขยายรูป

ขยายรูป

ขยายรูป
R.P.M. Farm

เอกสารรับรอง

ขยายรูป

ขยายรูป

ขยายรูป

ขยายรูป

ขยายรูป

ขยายรูป

ขยายรูป