Products & Services

จำหน่ายไข่ไก่


เบอร์จัมโบ้ | เบอร์ 0 | เบอร์ 1| เบอร์ 2 | เบอร์ 3| เบอร์ 4 | เบอร์ 5| เบอร์ 6

ฝ่ายขายไข่ไก่** สนใจสั่งซื้อสินค้า Scan QR Code หรือโทร. 053-442884-5 , 053-441324 ต่อ 201-203,299 วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ **


Products & Services

กว่าจะเป็นไข่ไก่ R.P.M.

กว่าจะเป็นไข่ไก่ R.P.M.

การเลี้ยงไก่ไข่

- การเลี้ยงไก่ไข่ : การเลี้ยงของเรานั้นเลี้ยงแบบระบบปิด ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการเลี้ยง เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับไก่ และเรายังใช้อาหารที่มีคุณภาพที่บริษัทได้ผลิตขึ้นอย่างเหมาะสำหรับแต่ละช่วงอายุของไก่ เพื่อทำให้ไข่ไก่ที่ได้มีคุณภาพที่ดีที่สุด

ขยายรูป

ขยายรูป

ขยายรูป

ขยายรูป
กว่าจะเป็นไข่ไก่ R.P.M.

คัดแยกไข่

- กระบวนคัดแยกไข่: เราใช้เครื่องจักรในกระบวนการคัดแยกไข่ในห้องควบคุณอุณหภูมิ และเรายังมีการตรวจวัดคุณภาพไข่ไก่ เพื่อให้แน่ใจว่าไข่ไก่ของเรามีคุณภาพที่ดีก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

ขยายรูป

ขยายรูป

ขยายรูป

ขยายรูป