พันธุ์สัตว์

ไก่ไข่เพศผู้
ไก่ไข่เพศเมีย
ลูกไก่ไข่เพศผู้
ลูกไก่ไข่เพศเมีย