About Us

ประวัติความเป็นมา

      R.P.M. GROUP เราคือหนึ่งในเครือบริษัทธุรกิจอุตสาหกรรมไก่ไข่ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ประกอบด้วยฟาร์มพ่อ-แม่พันธุ์ไก่ไข่ โรงฟักลูกไก่ ฟาร์มไก่รุ่น ฟาร์มไก่ไข่ โรงงานผลิตอาหารไก่ และศูนย์รวบรวมและจัดจำหน่ายไข่ไก่

     เมื่อปี พ.ศ.2505 คุณฉันท์ เวชชากุล ผู้ได้ริเริ่มการทำธุรกิจขายลูกเป็ดเร่ โดยขายแบบแยกเพศ ตัวผู้ และตัวเมีย ต่อมาในปี พ.ศ.2513 จึงได้ซื้อตึกแถวย่านสันป่าข่อย ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่เป็นร้านค้าเพื่อจำหน่ายลูกเป็ด อาหารสัตว์ อุปกรณ์การเลี้ยง และยารักษาโรคสำหรับสัตว์ ต่อมาได้ขยายธุรกิจโดยการเริ่มทำฟาร์มแห่งแรกขึ้นที่ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของตลาด และพฤติกรรมการบริโภค จึงหันมาทำธุรกิจไก่ไข่แทน ซึ่งประกอบธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ ต้นน้ำ (ฟาร์มพ่อ-แม่พันธุ์) กลางน้ำ(โรงงานผลิตอาหารไก่ และฟาร์มไก่ไข่) ถึงปลายน้ำ(การจำหน่ายไข่ไก่สู่ผู้บริโภค) ซึ่งดำเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลายาวนานกว่า 60ปี

      ปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ยึดคำมั่น “เราขายคุณภาพ” พร้อมกับพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง กระทั่งเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าในเครือ R.P.M. GROUP นั้นเน้นความแตกต่างตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ เพื่อรังสรรค์คุณภาพ มีการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ร่วมกับภูมิปัญญา การก้าวไปข้างหน้าของ R.P.M. GROUP ในอนาคตจึงชัดเจน เราจะไม่หยุดพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมฟาร์มไก่ไข่ ด้วยคำมั่นที่มีต่อลูกค้า และเครือข่ายของ R.P.M. GROUP
R.P.M. GROUP

What do We do in R.P.M. Group ?

1. We plant good seed: เลือกเลี้ยงไก่พันธุ์ Hisex Brown เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมที่สุดกับวิธีการเลี้ยงของฟาร์ม และ ได้รับการรับรองว่าเป็นฟาร์มที่มีการปฎิบัติงานทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่จากกรมปศุสัตว์

2. We grow healthy layers: ไก่ถูกเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ อากาศเย็นสบาย สุขภาพแข็งแรง

3. We use high technology: ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มคุณภาพไข่

4. We have a great wall: มีระบบ biosecurity ที่ดีในการเลี้ยง มีระบบการคัดกรองโรค ไก่จึงแข็งแรง ไม่เป็นโรค

5. Hormone free: ไม่ใช้ฮอร์โมนในการเลี้ยง

6. Antibiotic free: ไข่ปลอดยาปฎิชีวนะ ผู้บริโภคไม่ต้องกังวลว่าจะมีการส่งต่อเชื้อดื้อยา หรือมียาปฎิชีวนะตกค้างในไข่ เราได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการความร่วมมือการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม ในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยาในภาคเหนือตอนบน ประเภทฟาร์มไก่ไข่ จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7. We serve only fresh eggs: ไข่สด เนื้อแน่น สามารถนำไปทำอาหารได้หลากหลายเมนู

8. We grade only quality eggs: ไข่ไก่ทุกฟองมีคุณภาพ เปลือกหนา สด สะอาด อุดมไปด้วยโปรตีน ไขมันชนิดดี วิตามิน และแร่ธาตุ

9. We help local: เลือกใช้ข้าวโพดซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผสมอาหารสำหรับไก่ จากเกษตรกรคนไทย

10. We Go Green: มีนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการนำ by-products ที่เกิดจากการเลี้ยงไก่มาใช้ประโยชน์สูงสุด โดยการนำมูลไก่มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้ในฟาร์ม และแจกจ่ายไปยังชาวบ้านใกล้เคียง และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนในสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจก

เราขาย คุณภาพ


กว่าจะเป็นไข่ R.P.M.

พลังงานทางเลือก

Credit : ช่อง AmarinTV34 รายการตนบันดาลไฟ ปี2